Födelsedag 12 november – Mary Astell

Hon fick själv ingen formell utbildning men fick viss utbildning i hemmet av sin farbror. När hon var 22 år flyttade hon till London och blev där del en krets av aristokratiska kvinnor som diskuterade och skrev egen litteratur. Hon fick hjälp av dem att publicera sina första verk.

Mary Astell skrev 1694 ut Serious Proposal to the Ladies for the Advancement of their True and Greatest Interest i boken argumenterar hon för att kvinnor ska ges möjlighet till utbildning och hon lyfter t ex en idé om att starta ett college bara för kvinnor.

1700 utkom Some Reflections upon Marriage där hon kritiserar äktenskapet som institution och varnar kvinnor för att välja fel och hamna i dåliga äktenskap.

Ett citat från boken: “If all Men are born free, how is it that all Women are born Slaves?”

1709 blev hon ledare för en flickskola i Chelsea och slutade i samband med det att publicera sig.

1731 dog hon efter ett försök att operera bort hennes ena bröst då hon drabbats av bröstcancer.

Advertisement