Ito Noe – Anarkism och feminism i Japan

Ito Noe var en feministisk föregångare i det konservativa Japan som vågade stå upp för radikala idéer som fri kärlek och kvinnans frigörelse.

Ito Noe föddes den 21 januari 1895 på ön Kyushu i Japan. I tonåren tvingades hon in i ett arrangerat äktenskap i sin hemby men flydde istället till Tokyo där hon så småningom fick hjälp att avsluta äktenskapet. Hon gifte sig istället 1912 med författaren Tsuji Jun som hon fick två barn med.

I Tokyo kom hon som 18-åring i kontakt med Blåstrumperörelsen – en feministisk rörelse med progressiv inriktning som lyfte frågor om kvinnors rätt till utbildning, livsmöjligheter och politiskt utrymme. I tjugoårsåldern blev hon redaktör för rörelsens litterära magasin Seito.

Ito Noe talade flera språk och kunde därför ge en internationell utblick till tidningen och översätt internationella texter bland annat artiklar skrivna av anarkisten Emma Goldman.’

1916 lämnade hon sin make för en passionerad kärleksaffär med anarkisten Osugi Sakae. För Ito Noe var den fri kärleken en del av den idévärld som hon ville arbeta för att sprida. Ito Noe blev indragen i ett triangeldrama med Osugi Sakae och ytterligare en kvinna vilket deras motståndare använde för att visa på hur omoraliska de och deras argument för fri kärlek var.

Ito Noe fortsatte under flera år att skriva om och publicera artiklar och böcker med anarkistiska teman och om kontroversiella ämnen så som prostitution, aborter och kvinnlig frigörelse. Hon var också med och grundade olika kvinnoföreningar och grupper inom den socialistiska och anarkistiska rörelsen. Hon var populär och upplyft i de radikala kretsarna och uppmärksammades även internationellt men hotades och trakasserades av motståndare och myndigheter.

Efter en jordbävning 1923 som orsakade stor skada och många bränder i Japan med över 100 000 döda. I kaoset som uppstod efter jordbävningen så anklagades vissa grupper för att medvetet ha startat bränder och många socialister och anarkister jagades och mördades. Den 16 september 1923 så greps Ito Noe tillsammans med Sakae Osugi. De misshandlades och mördades av den hemliga polisen. Kropparna hittades dumpade i en brunn några dagar senare.

Källor:

Noe, Ito, 1895-1923, http://libcom.org/history/noe-ito-1895-1923

Ito Noe, http://www.kvinnofronten.nu/Formodrar/noe-ito.htm

Kvinnliga nobelpristagare

Nobelpristagare i fysik

Marie Curie

Nobelpriset i fysik 1903 gick till Marie Curie tillsammans med hennes man Pierre och Henri Becquerel för deras forskning om radioaktivitet. Hon var den första kvinnan att ta emot Nobelpriset.
Marie Curie växte upp i Warszawa i Polen under relativt svåra förhållanden. Hon var begåvad och utmärkte sig i skolan redan tidigt. 1891 reste hon till Paris och började studera vid Sorbonne. 1895 gifte hon sig med kollegan Pierre Curie som hon bedrev forskning tillsammans med. Curie studerade det nyupptäckta fenomenet radioaktivitet och gjorde flera banbrytande upptäckter på området.

Marie Curie är den första av fyra kvinnor som fått nobelpriset i fysik

Maria Goeppert-Mayer

Maria Goeppert-Mayer, tysk-amerikansk fysiker,  tilldelades 1963 nobelpriset i fysik, tillsammans med Eugene Wigner och J. Hans D. Jensen, “för deras upptäckter beträffande atomkärnornas skalstruktur”. Goeppert-Mayer hade 1948 presenterat en modell, som ordnade protonerna och neutronerna i en atomkärna i en serie “skal”, ungefär som elektronerna utanför kärnan.
Goeppert Mayer är den andra  kvinnan som fått nobelpriset i fysik.

Donna Strickland

Donna Strickland tilldelades 2018 års Nobelpris i fysik tillsammans med Gérard Mourou och Arthur Ashkin ”för banbrytande uppfinningar inom laserfysik”. Hon är alltså den tredje kvinnan att motta priset i fysik-kategorin.

Andrea Ghez

Årets pristagare är Andrea Ghez som vann priset tillsammans med Reinhard Genzel för “upptäckten av ett supermassivt kompakt objekt i Vintergatans centrum”

Nobelpristagare i kemi – fram till 2000-talet

Marie Curie
Marie Curie mottog 1911 nobelpriset i kemi och var den första kvinnliga pristagaren i den kategorin. Hon var också den första att få pris i två olika kategorier då hon 1903 fått priset i fysik.
Curie fick kemipriset för upptäckterna av grundämnena Radium och Polonium. Polonium uppkallades efter hennes hemland Polen.

Irene Joliot Curie

Nobelpriset i kemi tilldelades 1935 till Irene Joliot Curie, tillsammans med hennes man Frederic Joliot. Irene var dotter till Marie och Pierre Curie och fortsatte på föräldrarnas bana och forskade kring radioaktivitet.
Priset fick hon för upptäckten av konstgjord radioaktivitet.

Dorothy Crowfoot Hodgkin
Dorothy Crowfoot Hodgkin fick 1964 nobelpriset i kemi för sitt arbete med röntgenkristallografi, en teknik som gjorde att hon kunde kartlägga strukturen på komplexa molekyler som t ex insulin och vitamin B12.
Crowfoot Hodgkin var brittiska född i Kairo men verksam i England vid Oxford University där hon forskade inom molekylärbiologi.

Ekonomipristagare

Elinor Ostrom

2009 tilldelades amerikanska nationalekonomen Elinor Ostrom Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Hon var första kvinna att få nobelpriset i denna kategori. Motiveringen för priset var: “för hennes analys av ekonomisk organisering, särskilt samfälligheter”. Ostroms teori om hur det allmänna ska styras, där tillit är nyckelbegreppet, är grundläggande inom flera samhällsvetenskaper. Den kan till exempel användas för att beskriva välfärdsstatens fortlevnad med ett socialförsäkringssystem och ett skattesystem som inte missbrukas. Utan samarbete och tillit fungerar systemet sämre enligt hennes teori.

Nobelpristagare i medicin – fram till år 2000

Gerty Cori

Gerty Cori erhöll Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1947. Under hennes liv forskade hon om kolhydratmetabolismen och upptäckte bland annat den fysiologiska process där laktat från musklerna omvandlas till glukos i levercellerna för att kunna transporteras tillbaka till musklerna igen, i vad som kallas för coricykeln. Cori växte upp i Prag där hon även utbildades och efter detta flyttade hon till Wien där hon gifte sig med Carl Cori. 1922 emigrerade hon och maken till USA då förhållanden i Europa gjorde det svårt för Cori, som var jude, att få akademisk anställning. I USA kom Cori att forska om kolhydratmetabolismen som ledde till att hon tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1947 för hennes upptäckter av glykogenskatalytiska omvandling. Hon delade priset med sin man och Bernardo Alberto Houssay.

Rosalyn Yalow

1977 tilldelades amerikanska  kärnfysikern Rosalyn Yalow Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Hon fick priset tillsammans med Roger Guillemin och Andrew V. Schally, för att hon utvecklat en radioimmunologisk metod för att bestämma kroppens produktion av hormoner, s. k. radioimmunoassay

Barbara McClintock

1983 fick Barbara McClintock Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Hon var en av världens mest framstående cytogenetiker.  McClintock studerade kromosomer och de förändringar dessa genomgår när majs reproducerar sig. Hon utvecklade metoder för att synliggöra majsens kromosomer och kunde genom att studera dessa i mikroskop visa på flera grundläggande  genetiska mekanismer. Hon skapade den första genetiska kartan för majs baserad på länkade gener, gener som sitter så nära varandra att de oftast nedärvs tillsammans.
Priset fick hon för sina upptäckter om mobila genetiska element.

Rita Levi-Montalcini
1986 fick italienska neurobiologen Rita Levi-Montalcini Nobelpriset i fysiologi eller medicin för om upptäcktenervernas tillväxtfaktor vilken hon kallade NGF (Nerve Growth Factor)

Gertrude B.Elion

1988 fick amerikanska biokemisten Gertrude B. Elion Nobelpriset i fysiologi eller medicin tillsammans med George H. Hitchings, för de sex läkemede lsom de upptäckte:

  • merkaptopurin, första behandlingen mot leukemi.
  • azatioprin, första immunosuppressiva läkemedlet används vid organtransplantation.
  • allopurinol, används vid gikt.
  • pyrimetamin, mot malaria.
  • trimetoprim, används mot meningit, blodförgiftning, och nedre urinvägsinfektion.
  • aciklovir, mot munherpes.

Förutom Nobelpriset 1988 har hon också blivit utnämnd till hedersdoktor tjugo gånger.

Christiane Nüsslein-Volhard

1995 tilldelades tyska biologen Christiane Nüsslein-Volhard tillsammans med Edward B. Lewis och Eric F. Wieschaus nobelpriset i fysiologi eller medicin “för deras upptäckter rörande den genetiska styrningen av embryots tidiga utveckling”

Fredspriset – fram till år 2000

Bertha von Suttner

10 december 1905 tilldelades Bertha von Suttner, österrikisk författare och pacifist, Nobels fredspris. Hon var första kvinna att få priset i denna kategori. Bertha von Suttner blev mest uppmärksammad för sitt antimilitaristiska verk “Ned med vapnen!”. von Suttner var också nära vän till Alfred Nobel, som fascinerades av hennes fredsarbete och inledde en korrespondens med henne. Det sägs också att hennes tankegångar inspirerade Nobel till att instifta priset.
1933, efter hennes död, brändes Ned med vapnen! på bokbålen i Nazityskland.

Jane Addams

1931 gick Nobels fredspris till amerikanska feministen Jane Addams.
Addams var aktiv förespråkare för kvinnlig rösträtt och under första världskriget aktiv i fredsrörelsen, bland annat som ledare för Women’s International League for Peace and Freedom. Vid krigsutbrottet 1914 bildade hon Women’s Peace Party, som tillsammans med andra fredsföreningar i USA och Europa särskilt inriktade sig på att få till stånd en neutral medlingskonferens.

Emily Balch

1946 tilldelades Emily Greene Balch, amerikansk författare och professor, Nobels fredspris. Hon var bland annat verksam inom Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.

Betty Williams och Mairead Corrigan

1976 utdelades Nobels fredspris till Betty Williams och Mairead Corrigan för deras arbete för fred på Nordirland. Williams och Corrigan grundade organisationen The Community of Peace People efter att de blivit vittnen till att tre barn dödats i en skottlossning i Belfast

Moder Teresa
1979 blev katolska nunnan Moder Teresa Nobels fredspristagare. I över 45 år tog hon hand om de fattiga, sjuka, föräldralösa och döende, först i Indien och sedan i andra länder. Moder Teresahelgonförklarades den 4 september 2016

Alva Myrdal

1982 blev svenska författaren och politikern Alva Myrdal mottagare av Nobels fredspris. Åren1962–1973 var hon ordförande i den svenska delegationen vid nedrustningskonferensen i Genève. I samarbete med andra alliansfria stater arbetade hon där mot supermakternas kapprustning. Alva Myrdal var också en aktiv opinionsbildare för fred och mot kärnvapenrustningen och kärnkraft.

Aung San Suu Kyi

1991 tilldelades Nobels fredspris till Aung San Suu Kyi, oppositionsledare och demokratikämpe i Burma. Hon förespråkade icke-våldsmetoder i sin kamp mot militärregimen men arresterades och sattes i husarrest under många år under 90- och 00-talet.
Eftersom hon satt i husarrest kunde Suu Kyi inte medverka vid prisutdelningen i Oslo utan sönerna och maken fick ta emot priset i hennes ställe.
Fredspriset fick stor påverkan för omvärldens förståelse för situationen i Burma och lyfte frågan till en global nivå.

Rigoberta Menchú Tum

1992 mottog Rigoberta Menchú Tum Nobels fredspris. Hon tillhör folkgruppen quiché och är dotter till en bondeledare som mördades 1980. Hon har deltagit i kampen för mayaindianernas mänskliga rättigheter i Guatemala, inte minst under Efraín Ríos Montts regim. Hennes bok “Jag, Rigoberta Menchú”, har blivit översatt till ett flertal språk.

Jody Williams

10 december 1997 tilldelades Nobels fredspris till Jody Williams för hennes arbete för att få fram ett internationellt förbud mot landminor.

Litteratur

Du kan köpa en specialutgåva av flera av de kvinnliga pristagarna omi litteratur på BOKUS

Selma Lagerlöf

1909 fick Selma Lagerlöf som första kvinna ta emot Nobelpriset i litteratur. Akademiens motivering löd: ”på grund av den ädla idealitet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes diktning”. Lagerlöf hade varit nominerad ett flera gånger tidigare, men hade motarbetats av Akademiens ständige sekreterare Carl David af Wirsén. 1909 fick han dock till slut se sig nedröstad av den majoritet av akademiledamöterna, som trots allt ville ge henne utmärkelsen. Lagerlöf var den första kvinna och svensk som tilldelades det litterära Nobelpriset. Tack vare prissumman kunde hon köpa tillbaka barndomshemmet Mårbacka i Värmland.

Grazia Deledda

1926 vann italienska författarinnan Grazia Deledda Nobelpriset i litteratur som andra kvinna. Deledda debuterade som 15-åring med novellen Sulla Montagna i Il paradiso dei bambini. Motiveringen till priset var: “för hennes av hög idealitet burna författarskap, som med plastisk åskådlighet skildrat livet på hennes fäderneö och med djup och värme behandlat allmänt mänskliga problem.”

Sigrid Undset

1928 tilldelades norska författarinnan Sigrid Undset Nobelpriset i litteratur. Svenska akademins motivering löd: ”för hennes mäktiga skildringar ur Nordens medeltida liv”.
Hon skänkte osjälviskt stora delar av prispengarna till välgörande ändamål. Av totalt 156 000 kronor använde Undset 80 000 till att grunda en fond (Maren Charlotte Undset Svarstads legat) för familjer med barn med utvecklingsstörning. 15 000 kronor donerade hon till den norska författarföreningen. Ytterligare 60 000 kronor gav hon till grundandet av ett stipendium som fattiga, katolska familjer kunde söka för att bekosta barnens uppehälle vid katolska skolor.

Pearl Buck

1938 gick Nobelpriset i litteratur till amerikanska författaren Pearl Buck. Hon var uppväxt i Kina och många av hennes romaner utspelar sig där. Buck tilldelades Nobelpriset i litteratur 1938 “för sina rika och verkligt episka beskrivning av bondeliv i Kina och för sina biografiska mästerverk”. I sitt tacktal till Svenska Akademien valde hon “Den kinesiska romanen” som ämne. Hon förklarade: “jag är amerikan till födsel och arv” men tillade också att “mina första kunskaper om berättelser och berättande fick jag i Kina”. Efter en längre diskussion om klassisk kinesiska romaner, särskilt Romansen om de tre kungadömena, Berättelser från träskmarkerna och Drömmar om röda gemak, avslutade hon med att konstatera att i Kina “hade romanförfattaren inte till uppgift att skapa konst utan att tala med folket”.

Gabriela Mistral

1945 gavs Nobelpriset i litteratur till chilenska poeten Gabriela Mistral. Hon var första person från Sydamerika att få Nobelpriset.

Nelly Sachs

1966 fick författaren och poeten Nelly Sachs Nobelpriset i litteratur. Hon var tyska av judiskt ursprung och sedan 1940 bosatt i Sverige. Tidiga verk av Nelly Sachs brändes under bokbålen runt om i Tyskland i maj 1933. Hon fick hjälp av Selma Lagerlöf att fly till Sverige 1940, där hon sedan kom att stanna till sin död. Den 25 april 1952 blev hon svensk medborgare
Nelly Sachs fick dela nobelpriset i litteratur 1966 med den israeliske författaren Samuel Agnon, och tilldelades det med motiveringen “för hennes framstående lyriska och dramatiska diktning, som med gripande styrka tolkar Israels öde”.

Nadine Gordimer

1991 fick sydafrikanska författaren Nadine Gordimer Nobelpriset i litteratur. Det hade då gått 25 år sedan en kvinna sist fick priset. När hon fick priset hade hon gett ut tio romaner, tretton novellsamlingar och en lång rad essäer och artiklar. Hennes författarskap präglades av kampen mot apartheid och hon var också politiskt aktiv.
Akademins motivering var: “som genom storartad episk diktning har – med Alfred Nobels ord – gjort mänskligheten den största nytta”

Toni Morrison

1993 tilldelades amerikanska författaren Toni Morrison Nobelpriset i litteratur. Hon var den första svarta kvinnan att få priset.  Motiveringen löd: “som genom en romankonst präglad av visionär kraft och poetisk pregnans levandegör en väsentlig sida av amerikansk verklighet”

Wisława Szymborska

1996 gick Nobelpriset i litteratur till polska poeten Wisława Szymborska. Svenska akademin motiverade hennes pris med: “för en poesi som med ironisk precision låter det historiska och biologiska sammanhanget träda fram i fragment av mänsklig verklighet”

Tävling Rosa Parks

Det har kommit en bok om Rosa Parks i den fantastiska serien “Små människor, stora drömmar” som passar för barn och vuxna från 3 år och uppåt.

Nu har ni möjlighet att vinna ett exemplar i vår quiz om Rosa Parks och den historiska händelsen som inträffade för 65 år sedan idag när hon vägrade att flytta på sig när en vit man ville ta hennes plats på bussen.

Svara på följande frågor:

I vilken delstat ligger Montgomery där händelsen utspelade sig?

Vad hade Rosa Parks för yrke?

Hur många dagar pågick den bussbojkott som utlöstes av händelsen?

Maila svaren på frågorna till kvinnohistoria@gmail.com
Skriv “Rosa Parks” som ämne i mailet.

Vinnaren kommer att dras bland de rätta svaren och meddelas på torsdag 3 december

Du kan också köpa boken på till exempel Bokus eller på Adlibris

Födelsedag 20 november – Selma Lagerlöf

Innehåller sponsrade länkar

20 november 1858 föddes Selma Lagerlöf, författare och ledamot av Svenska akademin samt nobelpristagare i litteratur 1909.

Det finns så mycket att säga och skriva om Selma. Det går inte riktigt att sammanfatta i en kort text så jag lyfter några korta nedslag och tipsar om vidare läsning.

Hon växte upp på herrgården Mårbacka. Gården, släkten och uppväxten har hon skildrat i Mårbackasviten som består av tre böcker; Mårbacka, Ett barns memoarer och Dagbok. Dessa finns att köpa i en utgåva som innehåller alla tre på Bokus

1891 debuterade hon med Länktext“>Gösta Berglings saga

28 maj 1914 valdes Selma Lagerlöf som första kvinna in i Svenska Akademien. Fem år innan hade hon tilldelats Nobelpriset av akademien. Selma hade både beundrare och motståndare i Akademin och hon var också själv delvis kritisk till Akademin. I brev till Sophie Elkan skrev hon om arbetet i Akademin “Allt mer och mer förvånad blir jag över att märka vad den institutionen har att tänka på, den är ju ett riktigt ämbetsverk. Hade medlemmarna där plikt att avgå vid 70 år, så att gubbarne komme bort och alla vore arbetsdugliga, skulle den kunna göra mycket gagn. Nu är ju nära hälften arbetsodugliga”.

Sophie Elkan var nära vän och ofta ansedd som Selmas livkamrat. Delar av deras brevväxling finns utgiven i boken “Du lär mig att bli fri”. Den finns att köpa på Bokbörsen.

Sophie Elkan

Selma engagerade sig också i samhället på olika sätt i rösträttsrörelsen och kooperativet Svenska Hem bland annat. Hon hjälpte också tyska poeten Nelly Sachs att fly från Nazityskland.

Nelly Sachs

En ny bok som kom ut tidigare i år är “Jag vill sätta världen i rörelse” av Anna-Karin Palm. Den ger en ny bild av Selma som mer än sagotanten på 20-lappen och som lyfter hennes politiska engagemang m.m. Den går att köpa på Bokus eller att lyssna på hos Nextory.

24 februari 1992 gav Sveriges riksbank ut den första 20-kronorssedeln med porträtt av Selma Lagerlöf.

Gillar du innehållet i våra kanaler? Bjud på en kaffe! Swisha 20 kronor till 070-6932416. Tack!

Rösträttskalendern 2021

Jag har gjort en kalender som jag är orimligt stolt över! Den handlar om några av de kvinnor som tog fajten för rösträtten för drygt 100 år sedan! 2021 är det nämligen 100 år sedan som kvinnor fick använda sin rösträtt för första gången i det riksdagsval som hölls i september 2021.

Upptryckt för skojs skull och mest för att jag vill ha till släkt och vänner. Finns dock några ex att köpa i shopen på Ko-fi. En mycket begränsad och exklusiv upplaga 🙂

22 oktober

Händelser

22 oktober 1883 invigdes Metropolitan Opera House, kallat the Met, i New York med ett framförande av Gounods opera Faust med svenska sopranen Christina Nilsson i rollen som Marguerite.

22 oktober 1909 blev fransyskan Elise Deroche känd som Raymonde de LaRoche den första kvinna i världen att genomföra en soloflygning.

22 oktober 1966 blev The Supremes den första musikgruppen med enbart kvinnliga medlemmar att ligga 1:a med ett album på amerikanska försäljningslistan

22 oktober 1992 startade försäljning av Madonnas fotobok “Sex” med erotiska studiofotografier

Födda

22 oktober 1746 föddes Esther de Berdt Reed grundare av Ladies Association of Philadelphia som stöttade George Washingtons arme, med att bland annat sy kläder, under amerikanska frihetskriget. För denna insats brukar hon benämnas som “Daughter of Liberty”.

22 oktober 1844 föddes Sarah Bernhardt, fransk skådespelerska som gjorde succé världen över både på scenen och i tidiga stumfilmer.

Döda

22 oktober 1918 dog stumfilmsstjärnan Myrtle Gonzalez, 27 år gammal, i spanska sjukan. Hon räknas som USA:s första latinamerikanska filmstjärna och hann spela in minst 78 filmer innan hon dog.

22 oktober 1932 dog Anna Dickinson, rösträttsaktivist och slaverimotståndare som blev första kvinna att hålla ett politiskt tal inför USA:s kongress

20 oktober

Händelser

20 oktober 1650 genomfördes till sist kröningen av Kristina, Sveriges drottning sedan 1632, i Storkyrkan i Stockholm

20 oktober 1720 fångades piraterna Mary Read och Anne Bonny på skeppet The Dragon, av piratjägare som ställde dem inför rätta. Båda två hade klätt sig i manskläder och levt som pirater under flera år innan de tillfångatogs och dömdes för sina grymma brott.

20 oktober 1740 tillträdde Maria Theresia av Österrike tronen i de Habsburgska arvsländerna då hennes far kejsar Karl VI dött. Detta var möjligt genom “den pragmatiska sanktionen” från 1713 som tillät kvinnlig tronföljd. Trots detta utbröt det Österrikiska tronföljdskriget under de kommande 8 åren som involverade större delen av Europa.

20 oktober 1847 antogs Elizabeth Blackwell till läkarutbildningen vid Geneva College i staten New York. Hon hade då nekats utbildning vid 28 andra lärosäten. 1849 tog hon examen som den bästa i sin klass och blev därmed USA:s första kvinnliga läkare.

20 oktober 1915 arresterades Louise de Bettignies av tyskarna i Belgien anklagad för att ha spionerat för britterna. Hon dömdes till döden.

20 oktober 1968 gifte sig föredetta presidenthustrun Jacqueline Kennedy med grekiske skeppsredaren Aristoteles Onassis.

20 oktober 1973 öppnade brittiska drottningen Elizabeth II operahuset i Sydney efter 14 års byggande.

20 oktober 1992 släppte Madonna sitt femte album “Erotica”.

Födda

20 oktober 1740 föddes holländska författarinnan Isabelle de Charrière som bl a skrev brev och politiska skrifter om franska revolutionen

20 oktober 1853 föddes Louise Abbémaden, fransk impressionistisk konstnär.

20 oktober 1946 föddes Elfriede Jelinek, österrikisk författare som mottog Nobelpriset i litteratur 2004 “för hennes musikaliska flöde av röster och motröster i romaner och dramer som med enastående språklig lidelse blottar de sociala klichéernas absurditet och tvingande makt”.

Döda

20 oktober 1842 avled brittiska hjältinnan Grace Darling, i lungsot 27 år gammal. Hon hade ensam räddat 4 skeppsbrutna en stormig natt 1838

20 oktober 1994 dog textilkonstnären Viola Gråsten, 83 år gammal. Hon skapade textilier och mattor i färgsprakande djärva mönster. Hennes randiga pläd är en klassiker som fortfarande finns i många svenska hem.

26 juli

Händelser

26 juli 1745 spelades den första dokumenterade cricketmatchen för kvinnor i närheten av Guildford i England.

26 juli 1895 gifte sig kemisten och fysikern Marie Skłodowska med forskarkollegan Pierre Curie

26 juli 1942 greps tyska filosofen och karmeliternunnan Edith Stein och hennes syster Rosa av nazisterna i Nederländerna för att föras till koncentrationslägret i Auschwitz. Hon och hennes syster hade konverterat från judendomen och dödades därför. Hon helgonförklarades 1998.

26 juli 1969 anlände Sharon Adams till San Diego efter att, som första kvinna, ha soloseglat över Stilla havet.

Födda

Döda

26 juli 1659 dog Mary Frith, ökänd ficktjuv och hälare i London. Hennes liv dokumenterades i biografin “The Life of Mrs Mary Frith” 1662.

26 juli 1684 dog den italienska matematikern Elena Cornaro Piscopia som 1678 blev den första kvinnan att erhålla en doktorsgrad.

26 juli 1693 dog Sveriges drottning Ulrika Eleonora (senare kallad Ulrika Eleonora den äldre) 36 år gammal, på Karlbergs slott. Hon var, genom giftemål med Karl XI, Sveriges drottning från år 1680.

26 juli 1802 dog Rose Adélaïde Ducreux, fransk konstnär och musiker.

26 juli 1952 avled Eva “Evita” Perón, populär argentinsk skådespelerska, modeikon, filantrop och maktspelande presidentfru. Hon var 33 år gammal och hade drabbats av livmoderhalscancer. Efter hennes död utlystes landssorg i Argentina.

Gillar du innehållet i våra kanaler? Bjud på en kaffe! Swisha 20 kronor till 070-6932416

19 juli

Händelser

19 juli 1553 arresterades Jane Grey och avsattes som drottning av England efter nio dagar på tronen. Maria I blev därmed ny drottning. Maria regerade till sin död 5 år senare. Hon var katolik och blev känd för sin grymhet mot religiösa motståndare och kallades Blodiga Maria.19 juli 1848 startade den första kvinnokonferensen om kvinnors rättigheter i Seneca Falls, New York. Konferensen, som pågick i två dagar var den första av sitt slag i USA. 300 personer deltog och resultatet av konferensen blev en deklaration som bland annat krävde rösträtt för kvinnor. Konferensen blev senare årligen återkommande.19 juli 1889 sköts cirkusartisten Elvira Madigan 21 år, av pojkvännen Sixten Sparre som därefter tog sitt eget liv. Länge sågs historien som en romantisk saga som slutar med att de båda älskande dör tillsammans. Kanske var historien mörkare än så? Sparre och Madigan brevväxlade en längre tid innan de rymde tillsammans. Sparre hade då hotat att ta livet av sig om Madigan inte följde honom vilket gjorde att hon fick ett nervsammanbrott. Kanske var det kärlek, kanske var det manipulation. Utgången var i vilket fall tragisk.19 juli 1946 testfilmades Marilyn Monroe för första gången i en tyst färgfilmssekvens som gav henne filmkontrakt.

19 juli 1966 gifte sig 21-åriga Mia Farrow med 50-åriga sångaren Frank Sinatra i Las Vegas.

Födda

19 juli 1862 föddes Ellen Sandelin som var en av de första kvinnliga läkarna i Sverige som tog examen 1897. Hon föreläste och skrev böcker om smittsamma sjukdomar och hygien. Hon var också aktiv inom kvinnorättsrörelsens olika organisationer.

19 juli 1868 föddes Florence Foster Jenkins, amerikansk amatörsopran som arrangerade välbesökta föreställningar med sig själv i huvudrollen. En sann inspiration för att följa sin passion! 2016 kom en film om henne med Meryl Streep i huvudrollen.19 juli 1901 föddes Margit Hall, svensk arkitekt i Sankt Petersburg. Hon var den första kvinnliga arkitekt som utexaminerades från Chalmers tekniska institut där hon tog examen 1922. Hon arbetade senare med på Göteborgs stad och med möbeldesign. Hon avled i cancer 1937.

Döda

19 juli 1543 dog Mary Boleyn, brittisk adelskvinna, syster till halshuggna brittiska drottningen Anne Boleyn.

19 juli 1692 avrättades Rebecca Nurse, Susannah Martin, Elizabeth Howe, Sarah Good och Sarah Wildes i häxprocesserna i Salem Massachusetts.19 juli 1965 tog sydafrikanska poeten Ingrid Jonker sitt liv, 31 år gammal.Gillar du innehållet i våra kanaler? Bjud på en kaffe! Gå in på Ko-fi och skicka en kaffe eller swisha 20 kronor till 070-6932416!

18 juli

Händelser

18 juli 1889 presenterade Marie och Pierre Curie upptäckten av ett nytt grundämne som de kallade Polonium efter Maries hemland.

18 juli 1976 i Montreal blev rumänska 14-åriga Nadia Comăneci den första olympiska gymnasten någonsin att få perfekt resultat – 10,0 poäng.

18 juli 1984 hittades Catrine da Costa styckad och troligt mördad i Stockholm. Utredningen och rättegången som följde blev mycket omtvistad.

18 juli 1987 valdes Molly Yard, amerikansk aktivist och feminist till ordförande i NOW, National Organization for Women

18 juli 1992 gifte sig sångerskan Whitney Houston med Bobby Brown.

18 juli 1993 startade nationalekonomen Anne-Marie Pålsson den s k “pigdebatten” då hon föreslog skatteavdrag för hushållsnära tjänster. 2007 blev förslaget verklighet då RUT-avdraget infördes.

Födda

18 juli 1929 föddes Franca Rame, italiensk skådespelare, dramatiker och politisk aktivist. Hon var sedan 1954 gift med dramatikern Dario Fo. Hon var ledamot av Italiens senat 2006–2008. 1973 kidnappades Rame av fascister som våldtog och torterade henne. Hon överlevde och återkom till scenen där hon använde sin erfarenhet från kidnappningen för att göra anti-fascistiska monologer.

Döda

18 juli 1817 dog författarinnan Jane Austen 41 år gammal. Flera av hennes verk utgavs postumt.

18 juli 1989 mördades skådespelerskan Rebecca Schaeffer 21 år, av en besatt beundrare. Efterspelet efter mordet och debatten som följde gjorde att USA fick hårdare lagar mot stalkers.

Gillar du innehållet i våra kanaler? Bjud på en kaffe! Gå in på Ko-fi och skicka en kaffe eller swisha 20 kronor till 070-6932416!