Kvinnohistoria

 • 23 mars

  March 23, 2023 by

  Händelser 23 mars 1955 dömdes journalisten Barbro Alving (Bang) till en månads fängelse för vägran att inställa sig till civilförsvarsövningar. Under tiden i fängelset skrev hon artiklar om sitt liv som fånge på Långholmen. Artikelserien – “Dagbok från Långholmen” publicerades 1956. Födda 23 mars 1430 föddes Margareta av Anjou, drottning av England som bl a ledde sin… Read more

 • 22 mars

  March 22, 2023 by

  Händelser 22 mars 1388 utsåg de svenska stormännen drottning Margareta till regent i Sverige vid en sammankomst på Dalaborgs fästning. Margareta var redan drottning i Danmark och Norge och nu följde ett års strider med svenske kungen Albrekt om makten i landet. 22 mars 1637 förvisades barnmorskan och religiösa ledaren Anne Hutchinson från Massachsetts Bay-kolonin… Read more

 • 21 mars

  March 21, 2023 by

  Händelser 21 mars 1152 annullerades äktenskapet mellan Eleonora av Akvitanien och franske kungen Ludvig VII p g a släktskap i förbjudna led. 21 mars 1617 begravdes Pocahontas, som egentligen hette Matoaka i England. Hon hade länge lidit av dålig hälsa och troligtvis drabbats av smittkoppor på väg hem till Viriginia i Amerika och dött. Pocahontas… Read more

View all posts