3 februari

Händelser

3 februari 1901 inrättades United States Army Nurse Corps som en permanent organisation i amerikanska armén och började anställa kvinnor. Tidigare hade armén tillfälligt kontrakterat civila sjuksköterskor som då ej tillhörde arméns grundorganisation.

3 februari 1960 hade filmen “La Dolce Vita” premiär som gjorde både svenska skådespelerskan Anita Ekberg och Fontana di Trevi ikoniska.

3 februari 1995 blev astronauten Eileen Collins den första kvinnliga befälhavaren på en rymdfärja.

Födda

3 februari 1338 föddes Jeanne av Bourbon, drottning av Frankrike, gift med kung Karl V

3 februari 1737 föddes amerikanska poeten Elizabeth Graeme Ferguson.

3 februari 1821 föddes läkarpionjären och filantropen Elizabeth Blackwell som 1849 var första kvinnan i USA att utbilda sig till läkare.

3 februari 1874 föddes amerikanska kulturpersonligheten Gertrude Stein. Hon var konstsamlare, poet och författare. Hon och hennes livskamrat Alice B. Toklas var centrala figurer i Paris konstnärliga kretsar.

3 februari 1875 föddes Olga Herlin som var Sveriges första kvinnliga kartgravör. Hon introducerade nya arbetsmetoder och tjänstgjorde i närmare 50 år vid Rikets allmänna kartverk och dess föregångare.

3 februari 1909 föddes Simone Weil, fransk-judisk filosof och mystiker som bland annat skrev om metafysik, etik och politik. Hon engagerade sig under 30-talet mot de totalitära nazistiska, fascistiska och stalinistiska strömningarna och regimerna.
Hon avled 1943 av TBC.
De flesta av hennes texter gavs ut postumt.

3 februari 1916 Margareta Dagmar Kjellberg, Vissångare, programledare

3 februari 1933, Mona-Lisa Englund, Elitidrottare, multiidrottare

Döda

3 februari 1889 sköts amerikanska boskapstjuven och självutnämnda banditdrottningen Belle Starr till döds i ett bakhåll.

3 februari 1896 dog Lady Jane Wilde, irländsk poet, skribent och kvinnorättsaktivist. Hon skrev under pseudonymen Speranza. Hon gjorde sig känd genom att samla in och bevara irländska folksagor och även för att hon är mor till Oscar Wilde

3 februari 1947 Gurli Linder, Dräktreformator, kvinnosakskvinna, litteraturkritiker

3 februari 1997 Kerstin Hörlin-Holmquist, Möbelformgivare, inredningsdesigner

3 februari 2011 Stina Sundberg, Skolgrundare, folkbildare, politiker

Gillar du innehållet i våra kanaler? Bjud på en kaffe! Swisha 20 kronor till 070-6932416

Advertisement

One thought on “3 februari

 1. V. Cognóscant quia nomen tibi Dóminus.
  R. Tu solus Altíssimus super omnem terram.
  15
  V. Låt dem veta att Herren är ditt namn.
  R. Du ensam är den Högste över hela jorden.
  Topp nästa
  Pater noster, qui es in cælis, sanctificétur nomen tuum: advéniat regnum tuum: fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie: et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris: V. Et ne nos indúcas in tentatiónem:

  R. Sed líbera nos a malo.
  Absolutio. Ipsíus píetas et misericórdia nos ádiuvet, qui cum Patre et Spíritu Sancto vivit et regnat in sǽcula sæculórum. Amen.
  16
  O,din Fader, som är i himlen, helgad vare ditt namn. Ditt rike kommer. Ske din vilja på jorden som den är i himlen. Ge oss denna dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra överträdelser, liksom vi förlåter dem som begår överträdelser mot oss.
  V. Och led oss inte in i frestelsen:
  R. Men befria oss från det onda.
  Absolution. Må hans kärleksfulla vänlighet och barmhärtighet hjälpa oss, som lever och regerar med Fadern och den Helige Anden, världen utan slut. Amen.
  Topp nästa

  V. Iube, Dómine, benedícere.
  Benedictio. Deus Pater omnípotens sit nobis propítius et clemens. Amen.

  Lectio 1 De Epístola prima ad Thessalonicénses
  1 Thess 4:1-5
  1
  De cétero ergo, fratres, rogámus vos et obsecrámus in Dómino Iesu, ut quemádmodum accepístis a nobis quómodo opórteat vos ambuláre, et placére Deo, sic et ambulétis ut abundétis magis.
  2 Scitis enim quæ præcépta déderim vobis per Dóminum Iesum.
  3 Hæc est enim volúntas Dei, sanctificátio vestra: ut abstineátis vos a fornicatióne, 4 Ut sciat unusquísque vestrum vas suum possidére in sanctificatióne, et honóre: 5 Non in passióne desidérii, sicut et gentes, quæ ignórant Deum:

  V. Tu autem, Dómine,
  miserére nobis.
  R. Deo grátias.

  R. Confitébor tibi, Dómine Deus, in toto corde meo, et honorificábo nomen tuum in ætérnum:
  * Quia misericórdia tua, Dómine, magna est super me.
  V. Deus meus es tu, et confitébor tibi: Deus meus es tu, et exaltábo te.
  R. Quia misericórdia tua, Dómine, magna est super me.
  17

  V. Grant, Herre, en välsignelse.
  Välsignelse. Må Gud Fadern Allsmäktig, vara för oss barmhärtig och clement. Amen.

  Läser 1 Lektion från aposteln Paulus första brev till tessalonikerna
  1 Tess 4: 1-5

  1 För resten därför, bröder, ber och ber vi dig i Herren Jesus, att som du har fått från oss, hur du borde vandra och behaga Gud, så också du skulle gå, så att du kan överflöda desto mer.
  2 Ty ni vet vilka föreskrifter jag har gett er genom Herren Jesus.
  3 Ty detta är Guds vilja, er helgelse; att du ska avstå från otukt;
  4 Att var och en av er ska veta hur man äger sitt kärl i helgelse och ära: 5 Inte i lustens passion, som hedningarna som inte känner Gud:

  V. Men du, o Herre, förbarma dig över oss.
  R. Tack vare Gud.

  R. Jag skall prisa dig, o Herre min Gud, av hela mitt hjärta, och jag skall förhärliga ditt Namn för evigt.
  * Ty stor är din barmhärtighet, o Herre, mot mig.
  V. Du är min Gud, och jag skall prisa dig; Du är min Gud, och jag skall upphöja dig.
  R. Ty stor är din barmhärtighet, o Herre, mot mig.
  Topp nästa
  V. Iube, Dómine, benedícere.
  Benedictio. Christus perpétuæ det nobis gáudia vitæ. Amen.

  Lectio 2
  1 Thess 4:6-8
  6 Et ne quis supergrediátur, neque circumvéniat in negótio fratrem suum: quóniam vindex est Dóminus de his ómnibus, sicut prædíximus vobis, et testificáti sumus.
  7 Non enim vocávit nos Deus in immundítiam, sed in sanctificatiónem.
  8 Itaque qui hæc spernit, non hóminem spernit, sed Deum: qui étiam dedit Spíritum suum Sanctum in nobis.
  V. Tu autem, Dómine, miserére nobis.
  R. Deo grátias.

  R. Misericórdia tua, Dómine, magna est super me:
  * Et liberásti ánimam meam ex inférno inferióri.
  V. In die tribulatiónis meæ clamávi ad te, quia exaudísti me.
  R. Et liberásti ánimam meam ex inférno inferióri.
  18
  V. Grant, Herre, en välsignelse.
  Välsignelse. Må Kristus till hela sitt folk ge, för alltid i hans ögon att leva. Amen.

  Läser 2
  1 Tess 4:6-8
  6 Och att ingen människa överreagerar eller kringgår sin broder i affärer: därför att Herren är hämnaren av allt detta, som vi har berättat för dig tidigare, och har vittnat.
  7 Ty Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till helgelse.
  8 Därför föraktar den som föraktar detta inte människan utan Gud, som också har gett sin heliga Ande i oss.
  V. Men du, o Herre, förbarma dig över oss.
  R. Tack vare Gud.

  R. Stor, o Herre, är din barmhärtighet mot mig.
  * Och du har befriat min själ från det lägsta helvetet.
  V. På mina svårigheters dag kallade jag på dig, ty du har hört mig.
  R. Och du har befriat min själ från det lägsta helvetet.
  Topp nästa
  V. Iube, Dómine, benedícere.
  Benedictio. Ignem sui amóris accéndat Deus in córdibus nostris. Amen.

  Lectio 3
  1 Thess 4:9-12
  9 De caritáte autem fraternitátis non necésse habémus scribére vobis: ipsi enim vos a Deo didicístis ut diligátis ínvicem.
  10 Etenim illud fácitis in omnes fratres in univérsa Macedónia. Rogámus autem vos, fratres, ut abundétis magis, 11 Et óperam detis ut quiéti sitis, et ut vestrum negótium agátis, et operémini mánibus vestris,
  sicut præcépimus vobis: 12 Et ut honéste ambulétis ad eos qui foris sunt:
  et nullíus áliquid desiderétis.
  V. Tu autem, Dómine, miserére nobis.
  R. Deo grátias.

  R. Factus est mihi Dóminus in refúgium:
  * Et Deus meus in auxílium spei meæ.
  V. Erípuit me de inimícis meis fortíssimis, et factus est Dóminus protéctor meus.
  R. Et Deus meus in auxílium spei meæ.
  V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
  R. Et Deus meus in auxílium spei meæ.
  19
  V. Grant, Herre, en välsignelse.
  Välsignelse. Må Andens eld Gudomlig i våra hjärtan tändas lysa. Amen.

  Läser 3
  1 Tess 4:9-11
  9 Men som rörande brödraskapets kärlek har vi inget behov av att skriva till er: ty ni själva har lärt er om Gud att älska varandra.
  10 Ty ni gör det verkligen mot alla bröder i hela Makedonien. Men vi vädjar till er, bröder, att ni överflödar mer: 11 Och att ni använder er strävan att vara tysta, och att ni gör era egna affärer och arbetar med era egna händer, som vi befallde er:
  och att ni vandrar ärligt mot dem som är utan; och att du inte vill ha något av någon mans.
  V. Men du, o Herre, förbarma dig över oss.
  R. Tack vare Gud.

  R. Herren är min tillflykt.
  * Och min Gud är mitt förtroende.
  V. Han befriade mig från den starkaste av mina fiender, och Herren var min vistelse.
  R. Och min Gud är mitt förtroende.
  V. Ära vare Fadern och Sonen * och den Helige Anden.
  R. Och min Gud är mitt förtroende.
  Reliqua utelämna, nisi Laudes separandæ sint.
  Hoppa över resten, såvida du inte ber Lauds separat.
  Topp nästa
  Oratio {ex Proprio de Tempore}
  V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
  R. Et clamor meus ad te véniat.
  Orémus.
  Deus, qui nos, in tantis perículis constitútos, pro humána scis fragilitáte non posse subsístere: da nobis salútem mentis et córporis; Ut ea, quæ pro peccátis nostris pátimur, te adiuvánte vincámus.
  Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
  R. Amen.
  21
  Bön {från säsongens rätta}
  V. O Herre, hör min bön.
  R. Och låt mitt rop komma till dig.
  Let oss be.
  O Gud, som vet att vi befinner oss mitt i så många och stora faror, att vi på grund av vår naturs svaghet inte alltid kan stå upprätt; ge oss sådan sinnes- och kroppshälsa, så att vi genom din styrka och ditt beskydd kan övervinna allt ont, varigenom vi för våra synder med rätta drabbas.
  Through Jesus Kristus, din Son vår Herre, som lever och regerar med dig, i den Helige Andens, Guds, värld utan slut.
  R. Amen.
  Topp nästa
  Conclusio
  V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
  R. Et clamor meus ad te véniat.
  V. Benedicámus Dómino.
  R. Deo grátias.
  V. Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscant in pace.
  R. Amen.
  22
  Slutsats
  V. O Herre, hör min bön.
  R. Och låt mitt rop komma till dig.
  V. Låt oss välsigna Herren.
  R. Tack vare Gud.
  V. Må de troendes själar, genom Guds nåd, vila i frid.
  R. Amen.

  Matutinum laudes prima tertia sexta nona vesperae completorium

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s