12 mars

Händelser

12 mars 1903 hade operan “Der Wald” premiär på The Metropolitan Opera i New York. Operan var skriven av rösträttskvinnan Dame Ethel Smyth.

12 mars 1909 fick kvinnor för första gången rösta i kommunalvalen i Danmark. En lagändring som gav kvinnor rösträtt på kommunal nivå hade genomförts året innan. Grundlagsändringen 1915 som gav Rösträtt till kvinnor i lands- och folketingsval trädde i kraft 1918.

12 mars 1912 grundades flickscouterna i USA när Juliette Gordon Low satte samman den första flickscoutspatrullen i Savannah

12 mars 1992 prästvigdes de 30 första kvinnorna inom den angelikanska kyrkan som två år tidigare röstat för att tillåta kvinnor som präster.

Födda

12 mars 1864 föddes Alice Tegnér, kompositör och musiklärare som skrivit några av våra allra käraste och mest klassiska barnvisor.

12 mars 1886 föddes Tora Sandström, psykoterapeut och en av de första psykoanalytikerna i Sverige. På 1930-talet startade hon en privat psykoterapeutisk mottagning i Stockholm.

12 mars 1923 föddes Mae Young, amerikansk professionell wrestler som populariserade sporten under 1940-talet. Hennes karriär var lång, hon gick sin första match 1939 och den sista 2010.

12 mars 1935 Kerstin Eidlitz Kuoljok, Etnolog, författare

Döda

12 mars 1972 Maja Schmidt, Rikslottachef

Gillar du innehållet i våra kanaler? Bjud på en kaffe! Gå in på Ko-fi och skicka en kaffe eller swisha 20 kronor till 070-6932416!

Advertisement

One thought on “12 mars

 1. Gud är ljus från början till slutet
  29 dec 2022
  Gud
  Jesus Kristus
  ljus

  Genesis 1

  ”I början skapade Gud himlarna och jorden. 2 Jorden var öde och tom, mörker låg över djupet, och Guds Ande svävade över vattnen.

  3 Gud sa: ”Ljus, bli till!” Då blev det ljust. 4 Gud såg att ljuset var gott och skilde det från mörkret”.

  Uppenbarelseboken 22

  ”Det ska aldrig mer bli någon natt, och ingen behöver längre några lampor eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera i all evighet”.

  Låt oss be:

  Gud, till Dig ropar jag tidigt om morgonen

  hjälp mig att bedja och samla mina tankar till Dig

  jag kan det inte ensam.

  I mig är det mörkt, men hos Dig är ljuset;

  jag är allena, men Du lämnar mig inte;

  jag är modlös, men hos Dig är hjälpen;

  jag är orolig, men hos Dig är friden;

  hos mig är bitterhet, men hos Dig tålamod;

  jag förstår inte Dina vägar,

  men Du vet vägen för mig.

  Amen.

  Allt började med ljus. Innan jorden blev till skapade Gud ljus, så hörde vi. Ljus är en förutsättning för allt som lever. Gud sa: Ljus, bli till. Och det blev så. Gud skapade ljus och skilde ljus från mörkret. Guds vilja är att det blir ljust för oss.

  Men från början fanns det både ljus och mörker.

  De första människorna upplevde samma sak som vi. De upplevde det onda som vi gör. De fördrevs från paradiset. Och det uppstod våld och strid mellan människor. Så som vi upplever det nu också.

  Bråk i en relation, en sjukdom, ett problem på arbetsplatsen, i familjen, på fritiden eller en konflikt inom oss kan göra att vi inte mår så bra, att det känns mörkt i livet.

  Och nu när vintern närmar sig känns det ännu mörkare, vi känner oss trötta och vi längtar efter mer ljus.

  Jag lyssnade på en sång av Uno Svenningsson. En låt som ni kanske alla har hört en gång: Det blir ljusare igen. Han beskriver de mörka känslor man kan ha ibland och han sjunger om hoppet att det blir ljusare igen.

  Bibeln säger att Gud inte bara skapade ljuset, han själv är ljuset som vill vara nära oss, även inom oss för att upplysa vårt liv.

  Jesus säger: »Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.«

  Och det är därför att vi firar Advent, Lucia och jul. Vi väntar och hoppas på att det blir ljust igen.

  Och n är vi sjunger: ”Nu tändas tusen juleljus”, då vet vi att från den 21 december solens ljus börjar stanna kvar lite längre för oss. Då blir det ljusare igen.

  Det finns många historier av människor som berättade om hur tron på Gud blev ljuset i livet. För några veckor sedan hörde jag för första gången berättelsen av Elias Malmeström som var präst i Norra Råda. Han miste sin hustru och hade fem barn han skulle ta hand om. Han var förtvivlad och visste inte hur det skulle gå vidare.

  I den här situationen skrev han vår psalmbokens psalm 217: ”Gud för dig är allting klart”. Egentligen var det en dikt som hette: ”Bön om ljus”. Han letade efter ljus i allt mörker som omgav honom. Och sedan hände det att han fann ljuset igen, att det blev ljusare igen.

  Vi känner inte anledningen men han skriver: Mörkret är ej mörkt dör dig och i dunklet ser du mig”. Och: ”Där jag bäst behöver dig, är du allra närmast mig”.

  Elias kämpade hård och hittade tröst i tron på Gud. Han slutar med: ”Allt din nåd är öppen famn och ditt namn en ljuvlig hamn”.

  Gud vill vara vårt ljus när det blir mörkt.

  Han själv är ljus.

  Första boken av bibeln och första kapitlet börjar med ljus och bibelns sista bok, uppenbarelseboken i sista kapitlet slutar med ljus: ”Det ska aldrig mer bli någon natt, och ingen behöver längre några lampor eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem”.

  Gud vill vara vårt ljus och är själv ljus. Och det ska vi uppleva när vi möter Gud efter det här livet: Vi ska möta ljuset själv.

  När vi möter Gud i himlen ska det aldrig bli mörkt igen. Där finner vår längtan efter ljus ro. Paradiset är återställd då.

  Ännu har vi en tid framför oss där det blir mörkt ibland. Och ändå finns det redan nu mycket ljus i allt mörker. När vi ber, när vi har gemenskap med varandra, när vi tar hand om varandra, när vi tar emot nattvard …

  Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.

  Låt oss vara ljusets barn och sprider Guds ljus i den världen.

  Amen.

  Bön: Dietrich Bonhoeffer

  MER I MARKUS PORSCHE – PRÄST HELHJÄRTAT
  Ökensituation – Hagar
  Det finns människor i mitt liv som blev liksom änglar till mig. Medarbetare i barnverksamheten, lärare, präster, kollegor, familjemedlemmar med mera. Det…
  Jesus förhärligad – Kristus är vår sol
  Gud säger i profeten bok Malaki: ”Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar (Mal 4,2) De första kristna…
  1 KOMMENTAR

  Följ konversation
  suzanamonika
  suzanamonika
  just nu
  Oden tillbads i början av 400-talet
  55m sedan
  oden
  han är odens man
  jelling
  vindelev
  Oden tillbads i början av 400-talet

  För omkring 1 500 år sedan grävdes en stor skatt ned under ett långhus i Vindelev (i Jelling kommun) i Danmark. Skatten bestod av ett 20-tal föremål av guld som vägde nästan ett kilo. År 2020 hittades skatten av Ole Ginnerup Schytz när han gick runt med en metalldetektor på en åker som han undersökte. Han upptäckte en bit metall och såg sedan mynt, smycken och brakteater (stora medaljonger). Det visade sig vara en av de mest betydande skatter som hittats i Danmark. Fynden var sensationella och ett av föremålen var särskilt intressant för historieintresserade. Det var en brakteater med bilder och text i runor.

  Foto: Vejlemuseerne.dk
  Bilden föreställer en häst under huvudet på en man som har en hårfläta och möjligen någon form av dekoration i håret. Ovanför honom finns en runinskrift som tolkats som ”Han är Odins man”. Framför honom finns en svastika och u-formad symbol som liknar symboler som finns på gravhällar i Kungagraven i Kivik.

  Runinskriften var mycket svårtolkad på grund av slitage och att bokstäverna skrevs utan mellanrum mellan orden. Dessutom var språket mycket ålderdomligt. När det stod klart vad texten innehöll var sensationen ett faktum. Odens namn nämns i skrift för första gången i vår kända historia.

  Lisbet Imer som är runolog på Nationalmuseet i Köpenhamn sade att texten bevisar att Oden tillbads redan i början av 400-talet. Sannolikt har han varit betydelsefull även långt före det.

  Medaljongen har troligen burits av en mycket högt uppsatt man som har haft den synligt i samband med ritualer, ting eller liknande sammankomster i samhället.

  Skatten visas på National Museum of Denmark i utställningen Jakten på Danmarks förflutna.

  Samma ämne:

  Vindelevskatten
  Guldskatt hittad i Danmark
  Vindelevskatten och Oden
  The Oldest Odin Inscription in the World Found in the Vindelev Gold
  Fornfynd: Statyett, mansfigur (”Oden från Lindby”)
  Teorierna om Spjutguden
  Bildsten från Hunninge, Klinte, Gotland. Hunningestenen.

  MER I KULTURBILDER
  Norge: Øye stavkyrka, Vangs kommun
  Øye stavkyrka är en stavkyrka i Vangs kommun i Innlandet. Kyrkan byggdes ursprungligen i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Det finns en teori om…
  Ynglingatal, Ynglingaätten
  Ynglingatal, ett på fornnorska författat kväde, som, enligt en förmodligen riktig uppgift av Snorre Sturlasson, vilken i sitt historiska verk ”Heimskringla”…
  1 KOMMENTAR

  Följ konversation
  suzanamonika
  suzanamonika
  just nu
  Non
  Den 12 mars 2023, söndag
  Tredje söndagen i fastan
  Tredje söndagen i fastan

  Gud, kom till min räddning.
  Herre, skynda till min hjälp.
  Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

  Hymn

  O Fader, stor i makt, i råd
  och oföränderlig i nåd,
  du bredde vitt kring jordens rund
  ditt klara ljus i morgonstund.

  En afton rik av nåd oss giv.
  Då slutar ej i natt vårt liv.
  En helgad död, en krona skön
  oss skänk som evig nådelön.

  Högtlovat vare Herrens namn,
  vårt fasta värn, vår trygga hamn.
  Dig, heliga Treenighet,
  ske pris och lov i evighet. Amen.

  eller: Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑

  Ant. Med rättfärdig vapen och kraft från Gud håller vi ut i stort tålamod.

  Psalm 118-I
  Jubelsång om frälsningen
  Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

  I

  Tacka Herren, ty han är god, *
  evigt varar hans nåd.
  Så må Israel säga, *
  evigt varar hans nåd.

  Så må Arons hus säga, *
  evigt varar hans nåd.
  Så må de som fruktar Herren säga, *
  evigt varar hans nåd.

  I min nöd åkallade jag Herren, *
  och Herren svarade mig
  och ställde mig på rymlig plats.
  Herren bistår mig, jag behöver inte frukta *
  vad kan människor göra mig?

  Herren bistår mig, han är min hjälpare, *
  och jag skall få se med lust på dem som hatar mig.
  Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
  än att förlita sig på människor.

  Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
  än att förlita sig på furstar.
  Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

  Psalm 118-II
  Jubelsång om frälsningen
  Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

  II

  Alla hedningar omringar mig, *
  men i Herrens namn skall jag förgöra dem.
  De omringar mig, ja, de omringar mig, *
  men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

  De omringar mig som bin,
  men de slocknar som eld i törne, *
  i Herrens namn skall jag förgöra dem.
  Man stöter mig hårt, för att jag skall falla, *
  men Herren hjälper mig.

  Herren är min styrka och min lovsång, *
  han blev min räddning.
  Man sjunger med jubel om seger i de rättfärdigas läger: *
  ”Herrens högra hand gör mäktiga ting.

  Herrens högra hand upphöjer, *
  Herrens högra hand gör mäktiga ting.”
  Jag skall inte dö, utan leva *
  och berätta om Herrens gärningar.

  Herren har tuktat mig, *
  men han gav mig inte åt döden.
  Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

  Psalm 118-III
  Jubelsång om frälsningen
  Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

  III

  Öppna för mig rättfärdighetens portar, *
  jag vill gå in genom dem och tacka Herren.
  Detta är Herrens port, *
  här får de rättfärdiga gå in.

  Jag tackar dig för att du svarade mig *
  och blev min räddning.
  Stenen som husbyggarna ratade *
  har blivit en hörnsten.

  Herren har gjort den till detta, *
  underbart är det i våra ögon.
  Detta är den dag som Herren har gjort, *
  låt oss jubla och vara glada!

  Herre, hjälp oss! *
  Herre, låt det gå oss väl!
  Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. *
  Vi välsignar er från Herrens hus.

  Herren är Gud, och han gav oss ljus.
  Ordna er i högtidsled,
  med lövrika kvistar i händerna, *
  fram till altarets horn.

  Du är min Gud, och jag vill tacka dig, *
  min Gud, jag vill höja ditt lov.
  Tacka Herren, ty han är god, *
  evigt varar hans nåd.

  Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
  nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

  Ant. Med rättfärdig vapen och kraft från Gud håller vi ut i stort tålamod.

  Kort läsning
  5 Mos 4:29-31

  När du söker Herren, din Gud, då skall du finna honom, om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. När du är i nöd och allt detta drabbar dig, i kommande dagar, då skall du vända åter till Herren, din Gud, och höra hans röst. Ty Herren, din Gud, är en barmhärtig Gud. Han skall inte överge dig eller fördärva dig. Han skall inte glömma det förbund han har ingått med dina fäder och med ed bekräftat.

  Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande.
  Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förakta.

  Slutbön

  Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du visar oss botens, bönens och barmhärtighetens väg ut ur vår mänskliga vanmakt. Ta emot vår lovprisning i dag, och ge åt alla som bedrövas av sin synd din förlåtelse, glädje och frid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

  Låt oss prisa Herren.
  Gud, vi tackar dig.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s