14 december

Händelser

14 december 1542 blev 6 dagar gamla prinsessan Maria Stuart Skottlands drottning då hennes far dog. Hon kröntes i september året efter.

14 december 1840 godkände kung Karl XIV Johan den 39-åriga författaren Fredrika Bremers ansökan om att bli myndighetsförklarad. Vuxna kvinnor i Sverige, var under den här tiden, inte myndiga och ställda under en förmyndare, vanligtvis en make eller far. Bremer var, när hon skickade sin ansökan till kungen, redan en internationellt erkänd författare som tjänade en del pengar på sina böcker. I och med myndighetsförklaringen kunde hon själv bestämma över sina pengar och sitt liv. Först i 1858 fick ogifta kvinnor generellt möjligheten att myndighetsförklaras. Ofta lyfts Bremers roman Hertha (1856) fram som en bidragande orsak till att myndighetsreformen drevs igenom.

14 december 1870 fattade ledningen på universitetet Massachusetts Institute of Technology beslut om att anta Ellen Swallow Richards som student inom kemi. Hon blev då första kvinna att studera på universitetet där hon tog examen 1873. Hon hade tidigare sökt sig till universitetet och ansökt om att bli lärling till några av forskarna inom kemi men istället uppmanats att söka som student. Nämnden antog henne efter långa diskussioner och under förutsättning att detta inte skulle bli ett prejudikat för att tillåta antagning av kvinnor.
Ellen Swallow Richards, tog sin examen inom kemi 1873 och kom senare att forska inom sanitet, framför allt luft- och vattenkvalitet och gjorde även insatser för att utbilda om sanitet och kemi i hemmet

14 december 1918 fick kvinnor för första gången rösta i ett nationellt val i Storbritannien. Det var dock inte alla kvinnor som fick rösta eller ställa upp i valet. Bara kvinnor över 30 år som ägde mark eller fastigheter enligt specifika kriterier kunde använda sin rösträtt. Först 1928 fick kvinnor i Storbritannien rösta på samma villkor som män.

14 December 1918 valdes revolutionären Constance Markievicz som första kvinna till brittiska underhuset. Hon deltog dock aldrig vid parlamentets sammanträden utan var istället med och grundade det irländska parlamentet, kallat Dáil Éireann, året efter

14 december 1961 bildades Presidential Commission on the Status of Women i USA. Kommissionens syfte var att ge råd till presidenten i frågor som rörde kvinnor.

14 december 1985 utsågs Wilma Mankiller, som första kvinna, till hövding i Cherokee Nation, en av de största ursprungsfolksstammarna i USA

Födda

14 december 1631 föddes engelska filosofen Anne Conway, fokuserad på metafysik och moralfilosofi som utvecklade monadläran

14 december 1640 föddes troligtvis dramatikern och författaren Aphra Behn, en av de första professionella kvinnliga författarna i England

14 december 1748 Julie Alix de la Faye Dansare, danslärare

14 december 1817 Sophia Wilkens Pionjär inom specialpedagogiken, filantrop

14 december 1876 Emy Fick Textilkonstnär, modedirektris, skolgrundare

14 december 1878 Hildur Lundberg Bibliotekarie, lärare

14 december 1883 Ellen Landquist Journalist, författare

14 december 1882 föddes Helena Normanton, brittisk advokat.

14 december 1884 föddes svenska journalisten och författaren Eira Hellberg som 1914 grundade den frivilliga försvarsorganisationen “Kvinnorna och landet” som skulle stödja försvaret genom informationsspridning och genom att tillverka kläder och utrustning.

14 december 1891 föddes Ninnan Santesson, svensk skulptör

Döda

14 december 1963 dog den amerikanska jazzsångerskan Dinah Washington.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s